• Velkommen til Harboe koncernen

Harboe har internationale kvalitetscertificeringer af samtlige produktionsanlæg med etablerede procedurer for drift og vedligeholdelse. Endvidere bliver Harboes produktionsfaciliteter løbende underlagt uanmeldte kontrolbesøg foranlediget af kunder.

Harboe er arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001:2008

Vi kan også levere certificerede maltekstrakt produkter inden for Kosher, Halal og Økologi.